Mniši Cisterciáci bývají často považováni za zakladatele Žernoseckého vinařství. Nejspíše ale žernosecké vinice založili již v průběhu 12. století mniši z řádu premonstrátů. První zmínka o žernoseckých vinicích je z roku 1237 kdy vlastnil Žernoseky Jindřich z Lípy. V roce 1251 byly Žernoseky prodány řádu cisterciáků. Ti byli nejhorlivějšími budovateli a rozšiřovateli vinařství kolem Žernosek. Vinařství bylo jejich hlavním cílem, budovali ohromné sklepní prostory a sázeli vinice všude, kde to jen bylo možné. Mezi roky 1415 a 1916 vystřídalo vinařství mnoho majitelů. V roce 1916 koupil žernosecký zámek s vinnými sklepy a panské vinice od rodiny Nosticů pražská vinařská firma Oplt a synovci, která tu zřizuje vinárnu a vede žernosecké vinařství obchodním způsobem.

Od roku 1954 do roku 1964 působil ve Velkých Žernosekách také Prof. Ing. Vilém Kraus, Csc. V roce 1956 došlo k přejmenování podniku na Šlechtitelská stanice vinařská. 1. dubna 1995 přechází vinařství do soukromých rukou a vzniká společnost Žernosecké vinařství s.r.o.