Tento příběh jsme se rozhodli ponechat takový jaký je a poskytnout Vám ho přímo od zdroje! Celý příběh Držovické Farmy nás nadchl a jejich sýry jsou podle nás naprosto famózní! Takže teď se nechte unášet příběhem, který byl ze začátkem jen snem! Myslíme si, že Farma Držovice je přesně důkazem, že když se chce, všechno jde!

Projekt Farmy Držovice vznikl v hlavách dvou tehdy mladých nadšenců na samém konci minulého tisíciletí v jedné pražské hospodě nad knížkou Mileny Fantové Chov koz. Nikoho tehdy nenapadlo, kam až nás tento ztřeštěný nápad dovede.

V září 2001 byla námi zakoupena usedlost v Držovicích u Úštěku, samotná stavba i její okolí všechny naprosto okouzlilo. Budova byla však obývána jen částečně a na pozemcích se hospodařilo jen velmi chaoticky. První zvířata, štěně belgického ovčáka Aggi a tři kůzlata Běla, Žofie a Kristýna přijely na farmu už na jaře 2002. Začátky naprosto bez zkušeností byly někdy úsměvné, někdy dramatické a někdy spíše k pláči.

Přes počáteční pokusy s chovem hus, kachen a slepic, jedné krávy a búrských koz, nakonec nastal návrat k původnímu plánu, chovu koz na mléko a vybudování sýrárny. První kozy se na farmě dojily v roce 2004 a o rok později začala výroba sýrů. Výroba v kuchyni, metodou pokus omyl byla náročná. Zvláště proto, že v té době neexistovaly žádné sýrařské kurzy, facebookové komunity, blogy a ani literatura. Pro odborné knížky se jezdilo do Drážďan. Jako první jsme zvládli výrobu čerstvého kozího sýra, který byl a stále je naším vlajkovým výrobkem.

V roce 2006 přibyly východofríské ovce a naše plány ohledně vybudování sýrárny získaly jasnější kontury. V následujících dvou letech se za pomoci evropských dotací vybudovala nejdříve velká stáj pro zvířata, později dojírna, čistička odpadních vod a sýrárna z bývalých chlévů. Přitom se všichni za pochodu učili vyrábět sýry a dále se rozšiřoval chov koz i ovcí.

V lednu 2009 jsme kolaudovali a od té doby nepřetržitě vyrábíme. Začátky byly krušnější, než jsme si představovali. Časté návštěvy na farmě a jejich nadšení nám přesvědčilo o tom, že o naše výrobky bude na trhu velký zájem.

V letech 2009 až 2015 jsme hospodařili v režimu BIO. Od 1. ledna 2016, po ztrátě naprosté většiny pronajatých pozemků, jsme ale vystoupili. Naše výrobky pochází výhradně z mléka našich vlastních koz a ovcí, kravské mléko vykupujeme na nedaleké ekofarmě v Merbolticích. Vyznačují se vysokou řemeslnou kvalitou a veškerá výroba, kromě pasterace mléka, je v podstatě ruční. Specializujeme se na výrobu dlouhozrajících sýrů a v poslední době také sýrů s bílou plísní. Každý sýr projde našima rukama opravdu mnohokrát.

Také se účastníme různých soutěží, v letech 2010, 2014 a 2015 jsme s našimi výrobky vyhráli Regionální potravinu Ústeckého kraje a v roce 2016 ocenění Kraje Přemysla Oráče. Rádi bychom se také jednou zúčastnili soutěže o Farmu roku Asociace soukromého zemědělství.

Farmu stále zvelebujeme. V lednu 2019 jsme uvedli do provozu novou dojírnu, která nám umožňuje dojit rychleji kvalitnější mléko a zvířatům déle pobýt na pastvě. Jsme několikanásobní držitelé ocenění Regionální potravina Ústeckého kraje. Naše pastviny navazují přímo na stáje, takže zvířata mají celoroční přístup ven a mohou se svobodně pohybovat. V současné době se nejvíce bojíme sucha. Na farmě i žijeme s rodiči i dětmi, které se pomalu zapojují do chodu farmy.

Pokud jste dočetli až sem, prostě tyto sýry musíte ochutnat!